Отпечатък

ОТПЕЧАТЪК

 

Информация в съответствие с раздел 5 TMG

МЕДИЦИНСКИ РАБОТИ ООД
Гутенберг 2
71549 Оенвалд

 

Представляван от

Управляващ директор:
Тила Клинк

 

Контакт

Тел.: +49 (0) 7191 / 90 601 49
Имейл: info@medical-works.eu

 

Регистриране на запис

Регистрация в Търговския регистър.
Регистрационен съд: Районен съд Щутгарт
Регистрационен номер: HRB 775804

 

ИД на ДДС

Идентификационен номер на данъка върху добавената стойност съгласно раздел 27а от Закона за данък върху добавената стойност:
DE336390255

 

Номер на D-U-N-S

Номер на D-U-N-S:

340589059

 

Информация за професионална застраховка

Седалище и седалище на застрахователя:

Застраховка "Гражданска отговорност"

Hiscox SA, 35 F Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, за което се явява Hiscox SA Branch for Germany, Arnulfstraße 31, 80636 Мюнхен

Застраховка за имуществени щети:

Hiscox SA, 35 F Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, за което се явява Hiscox SA Branch for Germany, Arnulfstraße 31, 80636 Мюнхен

 

Разрешаване

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС).

 

Нашият имейл адрес може да бъде намерен в горната част на отпечатъка. Ние не сме склонни или задължени да участваме в процедури за решаване на спорове пред арбитражен съд на потребителя.

 

Отговорност за съдържание

Като доставчик на услуги, ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони в съответствие с раздел 7 (1) TMG. Съгласно раздели 8 до 10 от TMG обаче, ние като доставчик на услуги не сме задължени да следим предадена или съхранявана информация на трети лица или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.

 

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати. В това отношение обаче отговорността е възможна едва от момента на познаване на конкретно нарушение. Ако узнаем за такива нарушения, ние ще премахнем това съдържание незабавно.

 

Отговорност за връзки

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за тези трети страни съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за евентуални правни нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е било разпознаваемо по време на свързването.

 

Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни признаци за нарушение на закона. Ако узнаем за нарушения на закона, ние ще премахнем тези връзки незабавно.

 

Авторското право

Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са предмет на немския закон за авторското право. Дублирането, редактирането, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтегляния и копия на този сайт са разрешени само за лична, нетърговски цели.

 

Доколкото съдържанието на тази страница не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети лица. По-специално, съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак сте уведомени за нарушение на авторските права, моля, обърнете внимание съответно на това. Ако узнаем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.